KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Národní dotace – dotační programy a termíny příjmu žádostí v roce 2010

22/03/10

    Národní dotace – dotační programy a termíny příjmu žádostí v roce 2010     Termín přijímání žádostí Dotační program: Do 31.3.2010 – Dotace pro Krajská informační střediska na poskytování     poradenství, dotace vybraným nestátním organizacím. – Podpora technologických platforem (pro potraviny, dopravu,     chemický průmysl a ekologické zemědělství). Do 30.4.2010 – Podpora zpracovatelů zemědělských produktů […]

  
 Národní dotace – dotační programy a termíny příjmu žádostí v roce 2010
 
 

Termín přijímání žádostí
Dotační program:
Do 31.3.2010
– Dotace pro Krajská informační střediska na poskytování 
   poradenství, dotace vybraným nestátním organizacím.
– Podpora technologických platforem (pro potraviny, dopravu, 
   chemický průmysl a ekologické zemědělství).
Do 30.4.2010
– Podpora zpracovatelů zemědělských produktů a krmiv
 (modernizace výrobních zařízení, dotace na nové technologie).
Do 31.5.2010
– Podpora používání certifikované sadby odrůd brambor.
– Dotace pro Školní závody (spolupráce se středními a vyššími
 odbornými školami).
Do 30.6.2010
– Zavlažování v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve
   školkách.
– Použití osiva přadného lnu a konopí setého.
– Dotace na výstavy hospodářských zvířat a rostlin, odborné
 publikace.
– Vývoj nových produktů a inovace ve výrobě potravin a krmiv.
– Podpora nevýrobních funkcí rybníků nad 5 ha.
Do 31.8.2010
– Podpora marketingu na zahraničních veletrzích a výstavách
Do 30.9.2010
– Podpora restrukturalizace ovocných sadů.
– Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin,
 šlechtění révy vinné a chmele.
– Ozdravování stáda od paratuberkulózy skotu.
Do 15.10.2010
– Nákazový fond (likvidace kadáveru, boj s infekční
   rinotracheitidou skotu a nákazám prasat).
Do 29.10.2010
– Dotace včelařům, chovajícím včely na území ČR.
– Šlechtění, plemenitba a evidence hospodářských zvířat.
– Zajištění odrůdových zkoušek polních plodin.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MZe ČR – www.eagri.cz 

Zařazeno v Zemědělství