KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Portál farmáře – aplikace "Data ke stažení"

29/03/10

V rámci portálu eAGRI byla vytvořena aplikace "Data ke stažení", jejímž hlavními cíli jsou umožnit uživateli z jednoho místa vyhledávat v číselnících a datech registrů MZe a vyhledaná data si následně vyexportovat do formátu XLS pro případnou další práci

 

Portál farmáře – aplikace "Data ke stažení"

V rámci portálu eAGRI byla vytvořena aplikace Data ke stažení, jejímž hlavními cíli jsou umožnit uživateli z jednoho místa vyhledávat v číselnících a datech registrů MZe a vyhledaná data si následně vyexportovat do formátu XLS pro případnou další práci. Export do XLS je přitom vytvářen tak, aby data byla správně formátována a v exportovaném XLS bylo možné data řadit, filtrovat či s nimi provádět běžné operace. Bližší informace naleznete v po prokliku detailu novinky.

Aplikace Data ke stažení je novou aplikací, která byla spuštěna současně s Portálem eAGRI. Aplikaci spustíte proklikem odkazu Data ke stažení v pravém boxu Aplikace pro veřejnost nebo Aplikace pro přihlášené.

Hlavním účelem aplikace je

 1. umožnit uživateli z jednoho místa vyhledávat v datech registrů MZe
 2. centralizovat číselníky používané v systémech Mze
 3.  vyhledaná data si exportovat do formátu XLS pro případnou další práci. Export do XLS je přitom vytvářen tak, aby data byla správně formátována a v exportovaném XLS bylo možné data řadit, filtrovat či provádět běžné operace.

Aplikace je určena jak pro veřejnost, tak pro přihlášené uživatele. Pro veřejnost jsou určena obecně číselníková data, pro přihlášené uživatele navíc individuální data  subjektu evidovaná v registrech Mze.

Výstupy aplikace pro veřejnost

Aplikace Data ke stažení nabízí pro nepřihlášené uživatele zejména vyhledávání v číselnících, z nichž mezi nejdůležitější patří:

 • číselníky územně správních celků (obce, katastrální území, okresy)
 • číselníky související s vedením evidence hnojení a přípravků na ochranu rostlin (číselník hnojiv, číselník POR, číselník škodlivých organismů a číselník plodin)
 • číselníky související s evidencí zvířat (číselníky plemen, kódů pohybů, zemí, chyb)
 • číselníky chmelařských oblastí, odrůd a klonů
 • číselníky vinařských oblastí, podoblastí a tratí
 • číselník opatření nitrátové směrnice.

Pro veřejnost aplikace umožňuje ještě vyhledávání v databázi zemědělských poradců, kteří jsou akreditováni na ÚZEI.

Výstupy aplikace pro přihlášené uživatele

Pro přihlášené uživatele nabízí aplikace navíc stažení dat ze základních registrů, a to jak data s platností k aktuálnímu dni, tak u některých registrů je umožněno stažení verze dat k historickému datu. Jedná se o následující data:

 • seznam půdních bloků se všemi atributovými údaji (včetně překryvu s katastrálními parcelami, ENVIRO loukami apod.)
 • seznam půdních bloků s AEO závazky
 • výsledky měření AZZP
 • seznam chovaných zvířat a průměrné stavy zvířat v jednotlivých kategoriích za zvolené období
 • přehled chybníků z hlášení pohybů zvířat do ústřední evidence za zvolené období
 • seznam užívaných vinice se všemi atributovými údaji
 • seznam užívaných chmelnic se všemi atributovými údaji.

 

Zdroj: MZe

Zařazeno v Zemědělství