KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vesnice roku 2010

03/03/10

Pro vítězné obce soutěže Vesnice roku je připraveno přes 32 milionů korun.

Už pošestnácté se mohou obce z celé České republiky přihlásit do soutěže Vesnice roku. Nový ročník dnes vyhlásil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška spolu s dalším vyhlašovateli: Eduardem Kavalou, předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR, Zuzanou Dvořákovou, ředitelkou odboru venkovských podpor Programu rozvoje venkova z Ministerstva zemědělství ČR, a Josefem Bezdíčkem, předsedou Komory obcí při Svazu měst a obcí ČR. Pro vítězné obce je připraveno přes 32 milionů korun.
Soutěž Vesnice roku je určena pro všechny obce, které mají maximálně 5 250 obyvatel a mají zpracovaný vlastní program obnovy vesnice. Obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, kdy mohou získat různá ocenění, např. stuhy nebo diplomy:
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole
Bílá stuha – za činnost mládeže
Modrá stuha – za společenský život
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Krajský vítěz, tedy držitel Zlaté stuhy, získává dotaci ve výši až 1 mil. Kč. Za další jednotlivé stuhy mohou obce získat dotaci ve výši až 600 tis. Kč.
„Milionová dotace je pro rozvoj malých obcí velmi významnou částkou. Peníze slouží především na zlepšení infrastruktury, budování kanalizace nebo rekonstrukci budov,“ sdělil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.
Všechny obce, které zvítězily v krajském kole, postupují do celostátního kola. Vítěz celostátního kola získá titul „Vesnice roku 2010“ a další milion korun, druhý v pořadí 900 tis. Kč a třetí v pořadí 800 tis. Kč.
Na soutěži spolupracuje také Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklórní sdružení ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
Více informací najdete na www.vesniceroku.cz.
Zdroj: MMR

Zařazeno v Rozvoj venkova