KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace SZIF – lesní dotace

19/04/10

Informace SZIF k lesním dotacím. zdroj. www.szif.cz

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví – zalesňování zemědělské půdy
V sekci Další dotační programy / HRDP / Lesnictví jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci na péči a náhradu v rámci platby Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2010 (podle NV č. 308/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
které je možno si prohlédnout a stáhnout. Stažené formuláře pro je možné vyplňovat přímo v PC. Oproti roku 2009 byly některé náležitosti formulářů upraveny.
Žádosti o dotaci na péči a náhradu se podávají na místně příslušné AZV a to nejpozději do 30. 04. 2010.
 
  
Informace pro žadatele na opatření Lesnictví – zalesňování zemědělské půdy
V sekci Program rozvoje venkova / Osa II / 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy / 2.1 Zalesňování zemědělské půdy jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci na zalesnění v rámci platby Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2010 (podle NV č. 239/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možno si prohlédnout a stáhnout. Stažené formuláře je možné vyplňovat přímo v PC.
Oproti roku 2009 byly některé náležitosti formulářů upraveny.
V této sekci jsou ke stažení další příslušné materiály pro toto opatření (Příručka pro žadatele 2010, Metodika k provádění NV 239/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Žádosti o dotaci na zalesnění se podávají na místně příslušné AZV a to nejpozději do 30. 11. 2010.

Platby v rámci Natury 2000
V sekci Program rozvoje venkova / Osa II / 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy / 2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích jsou umístěny formuláře žádosti o zařazení a dotaci na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích pro rok 2010

 (podle NV č. 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možno si prohlédnout a stáhnout. Stažené formuláře je možné vyplňovat přímo v PC. Oproti roku 2009 byly některé náležitosti formulářů upraveny.

V této sekci jsou ke stažení další příslušné materiály pro toto opatření (Příručka pro žadatele, Metodika k provádění NV 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Žádosti o zařazení a dotaci se podávají na místně příslušné AZV a to nejpozději do 17. 5. 2010.

Zařazeno v Ekonomika a politika