KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Registrace KP do poloviny května

22/04/10

Zemědělci mohou čerpat podporu na krajinné prvky.

Zemědělci, kterým budou prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov zaevidovány vnitřní krajinné prvky, budou moci na jejich plochu již letos obdržet některé konkrétní platby (přímé platby, doplňkové platby, dotace farmářům v oblastech se zhoršenými přírodními podmínkami – tzv. LFA platby a podpory na agro-environmentální opatření).
Legislativa definuje na zemědělské půdě šest druhů krajinných prvků: mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí a solitérní dřevina.
Celý článek zde
Zdroj: PRO-BIO

Zařazeno v Zemědělství