KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Využití obnovitelných zdrojů energie s podporou osy III PRV

08/04/10

Odborný seminář pořádá Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny.

Na závěr školení je připravena exkurze do Hostětína s návštěvou obecní výtopny na dřevní štěpku, kořenové čistírny odpadních vod a využití slunečních kolektorů. Přihlášky je třeba zaslat e-mailem (kamila-lisalova@ekotoxa.cz) nebo telefonicky potvrdit (558 900 015) nejpozději 2 dny před termínem školení.
Termíny školení v jednotlivých krajích a další informace zde 

Zařazeno v Operační programy