KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zákresy krajinných prvků do evidence půdy LPIS

06/04/10

Evidence by měla přispětt nejen k ochraně krajinných prvků, ale i ke zlepšení péče o zemědělskou krajinu celkově a zachování její estetické a kulturní hodnoty.

Na základě novely č. 252/1997 Sb. o zemědělství, která mimo jiné zavádí tzv. evidenci krajinných prvků dle § 3aa, zahájily agentury pro zemědělství a venkov v souladu § 3p výše uvedeného zákona na počátku letošního roku evidenci krajinných prvků.
Jsou zakreslovány následující kategorie krajinných prvků: meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny.
U každého zaevidovaného prvku jsou zaznamenány základní údaje, jako jsou identifikační číslo, druh, příslušnost k půdnímu bloku, výměra, vlastník, uživatel a zařazení do katastrálního území. Po provedení evidence zasílají agentury pro zemědělství a venkov „Oznámení o zaevidování krajinného prvku", jak uživatelům, tak v souladu s literou zákona i vlastníkům pozemků, na kterých byl krajinný prvek zaevidován. Veškeré informace o postupu jsou dostupné v evidenci využití půdy dle uživatelských vztahů (LPIS), a to buď prostřednictvím příslušných AZV, nebo na veřejně přístupné verzi Portálu farmáře.
Celý článek zde
Zdroj: MZe

Zařazeno v Zemědělství