KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Semináře na podporu a prezentaci nové soutěže "Regionální potravina"

31/05/10

Zdroj: www.APIC-AK.cz

Semináře na podporu a prezentaci nové soutěže ´Regionální potravina´

 

V těchto dnech  Agrární komora ČR realizuje za pomoci krajských a regionálních agrárních komor semináře na podporu a propagaci nové soutěže  "Regionální potravina".

Jejím garantem je Ministerstvo zemědělství ČR, které je zároveň i správcem značky" Regionální potravina ".Vyhlašovatelem soutěže je krajská nebo regionální agrární komora, administrátorem krajský úřad a značku " Regionální potravina" uděluje hejtman příslušného kraje.

Zveme všechny  výrobce, aby navštívili tyto akce a seznámili se s pravidly soutěže, popř. se stali soutěžícími 1. ročníku.

I. etapa

 

II. etapa

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo11619