KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Šesté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu 2010

31/05/10

Zdroj: MZe ČR

Ministr zemědělství vyhlašuje šesté kolo příjmu Žádostí o dotaci
Operačního programu Rybářství 2007 – 2013.

 

V rámci šestého kola OP Rybářství budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotaci na projekty opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) Zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství a na projekty opatření 3.2. Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla). Šesté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 24.6.2010 a ukončeno 30.6.2010 ve 13 hodin.

 Vyhlašované šesté kolo příjmu Žádostí o dotaci je v opatření 3. 1., záměr a) určeno pro vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, Rybářské sdružení ČR a rybářské svazy. Toto opatření 3. 1., záměr a) je zaměřeno na zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství.

 Vyhlašované šesté kolo příjmu Žádostí o dotaci je v opatření 3. 2., záměr b) určeno pro uživatele rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku. V Příloze 6 části B Pravidel je uveden úplný seznam rybářských revírů pro přiznání dotace na vysazování úhoře říčního z opatření 3. 2., záměr b). Opatření 3. 2., záměr b) je zaměřeno na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k ochraně a rozvoji vodních živočichů a rostlin za současného zlepšování vodního prostředí.

 Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude probíhat v období od 24. června 2010 do 30. června 2010 na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Příjem žádostí končí 30. června 2010 ve 13 hodin.

Pravidla pro poskytování dotace na projekty opatření 3. 2., záměr b) schválil dne 10. 5. 2010 ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta. Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství:
http://eagri.cz/public/eagri/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/
a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

<!–

–>

Zařazeno v Zemědělství