KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Uživatelská vylepšení LPIS EPH

31/05/10

V aplikacích LPIS a EPH byly provedeny dílčí úpravy reagující na podněty uživatelů.

Uživatelská vylepšení LPIS a EPH

V aplikacích LPIS a EPH byly provedeny dílčí úpravy reagující na podněty uživatelů. Jedná se např. o zavedení filtru nad seznamem parcel, obnovování ukončených parcel, doplnění uživatelské identifikace hnojišť nebo obnovování zrušených aplikací a pastev v EPH. Bližší informace zjistíte po prokliku nadpisu novinky.

Změny v registru půdy – LPIS

  • doplněn filtr nad seznam zemědělských parcel – funguje fulltextově, přičemž umožňuje vyhledávat podle názvu, kódu nebo plodiny
  • parcely, které mají v nesouladu výměru s výměrou půdního bloku, jsou v seznamu nově podbarveny červeně. Výměra se následně dorovnává skrz tlačítko Editace parcel.
  • bylo doplněno tlačítko Obnovení parcely pro parcely, které byly omylem ukončeny. Obnovit ale je možné pouze poslední parcelu, nikoliv historickou.
  • mezi další typy odpočítatelných ploch byl doplněn typ Pásmo kolem obvodu pozemku. Předpkládáme, že v průběhu letošního roku bude doplněn nástroj, pomocí něhož bude možné plochy automaticky počítat.
  • na formulář parcel a areálů byla doplněna záložka Činnosti, na kterou se načítají jednotlivé záznamy úkonů pro zelenou naftu zadané v aplikaci EPH
  • do záložky Aplikace u areálů byla na konec každého řádku aplikace ikonka umožňující proklik na detail aplikace v EPH
  • byly odstraněny některé chyby, které komplikovaly práci s areály
  • v rámci modulu pro zákres hnojišť byla doplněna možnost připsání uživatelského kódu hnojiště, který pak při následném tisku lépe identifikuje hnojiště, či jímku na mapě a lze jej lépe provázat s textem havarijního plánu.

Změny v aplikaci EPH

  • bylo umožněno obnovení již jednou zrušené aplikace nebo pastvy (ke zrušeným záznamům se dostanete skrz odkaz Naposledy změněné)
  • tisková sestava skladové karty byla rozšířena o sloupec Ošetřená plocha
Zdroj: MZe

Zařazeno v Zemědělství