KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vývoj indexů cen zemědělských výrobců za duben 2010

31/05/10

Komentář k vývoji indexů cen zemědělských výrobců za duben 2010 – Český statistický úřad.

Komentář k vývoji indexů cen zemědělských výrobců za duben 2010

 Ceny výrobců v zemědělství se za duben 2010 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 4,5 %; přitom byl vykázán pokles cen rostlinných výrobků včetně ovoce a zeleniny o 10,8 %. Ceny živočišných výrobků byly vyšší o 2,5 %.

Ceny rostlinných výrobků ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku v dubnu 2010 významně ovlivnil pokles cen u obilovin o 10,3 %, u olejnin o 2,6 % a u brambor o 30,5 %.

U zeleniny byl vykázán vzestup cen o 8,9 % a u ovoce naopak ceny klesly o 21,4 %.

V živočišné výrobě, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, ceny všech sledovaných druhů jatečního skotu vykázaly pokles o 2,1 %. Pokles cen byl vykázán u jalovic jatečních o 4,9 %, u krav jatečních o 4,1 %, u prasat jatečních o 12,5 % a u kuřat o 4,4 %. Zvýšení cen bylo vykázáno u telat jatečních o 4,1 % a u mléka o 16,3 %.

Porovnáme-li průměrné ceny obilovin za měsíc duben roku 2010 s průměrnými cenami za měsíc březen roku 2010, došlo ke snížení sledovaných cen u pšenice potravinářské o 15 Kč/t a ječmene sladovnického o 211 Kč/t. Naopak zvýšení cen vykázala krmná pšenice o 11 Kč/t, oves krmný o 13 Kč/t, brambory konzumní o 192 Kč/t a kukuřice o 1 Kč/t.

Živočišná výroba vykázala růst cen u býků tř.j. SEU v živém o 69 Kč/t, u býků tř.j. ROP v živém o 427 Kč/t, u prasat jatečních třídy SEU v živém o 216 Kč/t a u mléka tř .j. Q o 72 Kč/tis.l. Pokles cen byl vykázán u jalovic třídy SEU v živém o 399 Kč/t, u jalovic třídy ROP v živém o 447 Kč/t, u krav třídy SEU v živém o 232 Kč/t, u telat savých třídy SEU v živém o 1 810 Kč/t, u prasat jatečních třídy ROP v živém o 262 Kč/t a u kuřat jatečních třídy I. o 166 Kč/t.

Z dlouhodobého hlediska (v porovnání s průměrem roku 2005 = 100) dochází k poklesu cen zemědělských výrobců v hodnoceném období 2010 o 4,0 %, z toho u rostlinných výrobků byl vykázán vzestup cen o 3,1 % a poklesu živočišných výrobků o 10,1 %.

Informace  obsahuje:

Metodické vysvětlivky

Komentář

 Tabulková část

Tab. 1 Index cen zemědělství (skupiny) průměr roku 2005 = 100
Tab. 2 Index cen zemědělství předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100 a průměr roku 2000 = 100 (skupiny) 
Tab. 3 Index cen zemědělství stejné období předchozího roku = 100 
Tab. 4 Index cen zemědělství průměr roku 2005 = 100
Tab. 5 Ceny zemědělských výrobců v zemědělství v Kč
Tab. 6 Ceny zemědělských výrobců podle krajů v Kč 
Tab. 7 Ceny zemědělských výrobců podle okresů v Kč 
Tab. 8 Průměrné ceny zemědělských výrobců v Kč
Tab. 9 Průměrné hodnoty zemědělských výrobců v Kč
Tab. 10 Ceny zemědělských výrobců v zemědělství v Kč Vlastnictví: 2 – soukromé */ 
Tab. 11 Ceny zemědělských výrobců v zemědělství v Kč Vlastnictví: 3 – družstevní */ 

 Grafická část

Graf 1 Indexy cen v létech 2009 a 2010
Graf 2 Průměrné ceny podle krajů – pšenice potravinářská
Graf 3 Průměrné ceny podle krajů – pšenice krmná
Graf 4 Průměrné ceny podle krajů – býci jateční v živém tř. j. EU
Graf 5 Průměrné ceny podle krajů – jalovice jatečné v živém v tř. j. EU
Graf 6 Průměrné ceny podle krajů – krávy jatečné v živém tř. j. EU
Graf 7 Průměrné ceny podle krajů – prasata jatečná v živém EU
Graf 8 Průměrné ceny podle krajů – mléko kravské tř. Q

POZNÁMKA: */ – tabulka je uveřejňována pouze v měsících 03, 06, 09 a 12

 Soubor ke stažení

 Zdroj: Český statistický úřad, 25. 5. 2010