KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Analýza zemědělství na základě souhrnného zemědělského účtu

07/06/10

Zdroj: Český statistický úřad, 2. června 2010

Analýza zemědělství na základě souhrnného zemědělského účtu

  
 Postavení zemědělství ve společnosti, ekonomice, v běžném životě a jeho význam jako potravinového zdroje, stejně jako krajinotvorné a ekologické dopady spojené se emědělstvím, jsou častým tématem úvah odborné i laické veřejnosti.

Vztah Evropské unie k zemědělství je programově vyjádřen společnou zemědělskou politikou, která je realizována především systémem dotací, podpor a kvót. Vstup České republiky do EU přináší nové rozměry a vztahy mezi členskými státy navzájem. Členství v Evropské unii je na jedné straně partnerstvím, na druhé straně si jednotlivé státy a jejich ekonomiky na evropském i světovém trhu konkurují a vstupují do velmi těsné interakce.
Cílem této publikace je poskytnout obraz, jak se s touto skutečností vyrovnává české zemědělství ve vztahu k vybraným členským státům Evropské unie v letech 2003 – 2008.
Souhrnný zemědělský účet slouží jako nástroj k získání agregátních výstupů pro potřeby „Sledování a hodnocení společné zemědělské politiky“ (cit. [1]). Jednotná legislativa, ukládající povinnost všem členským státům EU sestavovat a zveřejňovat souhrnný zemědělský účet, činí ze souhrnného zemědělského účtu jeden z nejvhodnějších zdrojů dat pro makroekonomickou analýzu a pro mezinárodní srovnání odvětví zemědělství.
Publikace se nepokouší přinést jednoznačné odpovědi na konkrétní otázky, zdůvodňovat či hodnotit jednotlivé jevy a nemá ani ambice hledat konkrétní příčiny zjištěných ukazatelů. Analýza pouze porovnává souměřitelné agregátní ukazatele popisující hlavní ekonomické dispozice zemědělství sledovaných států.
Komplexní analytické hodnocení je ponecháno spíše na čtenáři, který má k dispozici jak podrobné rozbory v jednotlivých kapitolách, tak závěrečné srovnávací tabulky.

Analýza zemědělství na základě souhrnného zemědělského účtu
Obsah
1. Úvod
2. Charakteristika souhrnného zemědělského účtu
3. Metodika analýzy souhrnného zemědělského účtu
4. Produkce zemědělského odvětví
5. Výrobní faktory a jejich účinnosti
6. Spotřeba výrobních faktorů-náklady zemědělského odvětví
7. Zdroje-výnosy zemědělského odvětví
8. Podnikatelský důchod
9. Výnosy a náklady odvětví zemědělství
10. Srovnání vybraných ukazatelů

Seznam zkratek

Informace ke stažení

Zařazeno v Ekonomika a politika