KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Komentář k vývoji indexu cen zemědělských výrobků za květen 2010

28/06/10

Zdroj: Český statistický úřad, 25. června 2010

Komentář k vývoji indexů cen zemědělských výrobců za květen 2010

Ceny výrobců v zemědělství se za květen 2010 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 1,2 %; přitom byl vykázán pokles cen rostlinných výrobků včetně ovoce a zeleniny o 5,2 %. Ceny živočišných výrobků byly vyšší o 3,0 %.

 Ceny rostlinných výrobků ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku v květnu 2010 významně ovlivnil pokles cen u obilovin o 9,0 % a u brambor o 24,1 %.

 U zeleniny i ovoce bylo vykázáno snížení cen. U zeleniny o 8,1 % a u ovoce o 7,3 %.

 V živočišné výrobě, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, ceny všech sledovaných druhů jatečního skotu vykázaly pokles o 2,4 %. Pokles cen byl vykázán u jalovic jatečních o 6,2 %, u krav jatečních o 5,0 %, u telat jatečních o 2,2 %, u prasat jatečních o 13,0 % a u kuřat o 2,4 %. Zvýšení cen bylo vykázáno u mléka o 18,8 %.

 Porovnáme-li průměrné ceny obilovin za měsíc květen roku 2010 s průměrnými cenami za měsíc duben roku 2010, došlo ke snížení sledovaných cen u pšenice potravinářské o 10 Kč/t, u krmné pšenice o 33 Kč/t a u ovsa krmného o 43 Kč/t. Naopak zvýšení cen vykázal ječmen sladovnický o 52 Kč/t, brambory konzumní o 187 Kč/t a kukuřice o 110 Kč/t.

 Živočišná výroba vykázala pokles cen u býků tř.j. SEU v živém o 319 Kč/t, u býků tř.j. ROP v živém o 67 Kč/t, u jalovic třídy ROP v živém o 738 Kč/t, u krav třídy SEU v živém o 217 Kč/t a u prasat jatečních třídy ROP v živém o 510 Kč/t. Nárůst cen byl vykázán u jalovic třídy SEU v živém o 24 Kč/t, , u telat savých třídy SEU v živém o 224 Kč/t, u prasat jatečních třídy SEU v živém o 179 Kč/t, u kuřat jatečních třídy I. o 150 Kč/t a u mléka tř .j. Q o 78 Kč/tis.l.

 
Z dlouhodobého hlediska (v porovnání s průměrem roku 2005 = 100) dochází k poklesu cen zemědělských výrobců v hodnoceném období 2010 o 3,3 %, z toho u rostlinných výrobků byl vykázán vzestup cen o 4,8 % a poklesu živočišných výrobků o 10,2 %.

 Informace dole ke stažení obsahuje:
Metodické vysvětlivky
Komentář

Tabulková část

Tab. 1 Index cen zemědělství (skupiny) průměr roku 2005 = 100
Tab. 2 Index cen zemědělství předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100 a průměr roku 2000 = 100 (skupiny) 
Tab. 3 Index cen zemědělství stejné období předchozího roku = 100 
Tab. 4 Index cen zemědělství průměr roku 2005 = 100
Tab. 5 Ceny zemědělských výrobců v zemědělství v Kč
Tab. 6 Ceny zemědělských výrobců podle krajů v Kč 
Tab. 7 Ceny zemědělských výrobců podle okresů v Kč 
Tab. 8 Průměrné ceny zemědělských výrobců v Kč
Tab. 9 Průměrné hodnoty zemědělských výrobců v Kč
Tab. 10 Ceny zemědělských výrobců v zemědělství v Kč Vlastnictví: 2 – soukromé */ 
Tab. 11 Ceny zemědělských výrobců v zemědělství v Kč Vlastnictví: 3 – družstevní */ 

Grafická část

Graf 1 Indexy cen v létech 2009 a 2010
Graf 2 Průměrné ceny podle krajů – pšenice potravinářská
Graf 3 Průměrné ceny podle krajů – pšenice krmná
Graf 4 Průměrné ceny podle krajů – býci jateční v živém tř. j. EU
Graf 5 Průměrné ceny podle krajů – jalovice jatečné v živém v tř. j. EU
Graf 6 Průměrné ceny podle krajů – krávy jatečné v živém tř. j. EU
Graf 7 Průměrné ceny podle krajů – prasata jatečná v živém EU
Graf 8 Průměrné ceny podle krajů – mléko kravské tř. Q

POZNÁMKA: */ – tabulka je uveřejňována pouze v měsících 03, 06, 09 a 12

Dokument ke stažení

Zdroj: Český statistický úřad, 25. 6. 2010

<!–

–>

Zařazeno v Zemědělství