KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesy ČR:  povodňové škody – omezení vstupu do lesů

07/06/10

Tisková zpráva

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA
 

Povodně u Lesů ČR: škody kolem půl miliardy

LČR veřejnosti doporučují: vzhledem k podmáčené půdě omezte vstup do lesů

Hradec Králové, 4. června 2010-Současná povodňová vlna přidělala velké starosti také Lesům ČR, které v rámci celého státu spravují téměř 20 tisíc kilometrů malých vodních toků, bystřin a vodních nádrží. Již od neděle 16. května jsou v permanentní pohotovosti desítky zaměstnanců podniku v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, kteří přímo v terénu nadále pracují na odstraňování těch nejvážnějších komplikací a vyčíslují škody, které povodně způsobily.

Podle dosud zjištěných skutečností zasáhly současné povodně celkem 175 malých vodních toků ve správě LČR. Na většině vodních tocích v zasaženém území byly vyhlášeny II. a III. stupně povodňové aktivity.  


Vyčíslování škod probíhá průběžně v závislosti na postupném zpřístupňování jednotlivých postižených lokalit.
Celkový souhrn škod na vodních tocích, lesních dopravních cestách a dalším majetku se k dnešnímu dni pohybuje v částce kolem půl miliardy korun.

Větrné počasí ničilo porosty

Následky povodňového počasí – silný vítr – na podmáčených půdách způsobil
y polomy v objemu 368 tisíc m3Nejvíce stromů padlo na Jesenicku a to v rozsahu cca 210 tisíc m3.

Přesto, že se jedná o relativně velký objem dříví, nebude s ohledem na současné omezení objemu plánovaných těžeb, celkový roční objem těžby překročen. Zpracování kalamity proběhne tak, aby nedošlo ke kůrovcové kalamitě.


Veřejnost by měla omezit vstup do lesů
Lesy ČR veřejnost v souvislosti s deštivým počasím v uplynulých týdnech upozorňují, že půda v lesních porostech je podmáčená, a proto existuje zvýšené nebezpečí pádu stromů v lesích a také možné sesuvy půdy. Veřejnost by proto měla být více obezřetná a do lesů v tomto období vstup raději omezit. Zvýšené riziko pádu stromů či větví platí dnes ve většině lesních porostů v rámci ČR.
 
Velmi vysoké srážkové úhrny za měsíc květen způsobily značné podmáčení půdy, což v kombinaci s nárazovým větrem a mokrými těžkými korunami může zhoršit stabilitu stromů a s tím je spojená i vyšší pravděpodobnost vyvrácení stromu a to nejen ve velkou vodou postižených oblastech, ale v podstatě na celém území státu.

Vyšší riziko pádu stromů lze očekávat i během příštích dnů.  Situace se postupně začne zlepšovat, až začne půda vysychat, což může trvat i několik týdnů.

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz

Zařazeno v Lesnictví