KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství

28/06/10

Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství. Jana Poláčková a kolektiv – UZEI

Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství je doporučenou metodikou pro zemědělské podnikatelské subjekty vedoucí vnitropodnikové kalkulační účetnictví. Je pouţitelná i pro podniky s daňovou evidencí. Metodika stanoví kalkulační vzorce pro hlavní i ostatní činnosti v zemědělských podnicích, včetně jejich náplně. Zároveň jsou stanoveny metody kalkulace pro jednotlivé činnosti, včetně rozsahu kalkulovaných výkonů. Uvedená metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství je otevřenou metodikou, která se bude podle vývoje a poţadavků zemědělské praxe doplňovat a zdokonalovat.
Metodika ke stažení ZDE (1MB)