KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zákaz vstupu do lesa na Blanensku

23/06/10

Vichřice, bouřky a místní lokální deště poškodily lesní porosty a to především v krajích Jihomoravském, Zlínském a v Kraji Vysočina.

TISKOVÁ ZPRÁVA
 
Lesy ČR: víkendová vichřice poškodila lesní porosty

především na Jižní Moravě a na Vysočině
 
Hradec Králové, 14. června 2010-
Víkendové nevlídné počasí – vichřice, bouřky a místy silné lokální deště poškodily také lesní porosty ve správě Lesů ČR a to především v krajích Jihomoravském, Zlínském a také v Kraji Vysočina. Ve všech třech krajích je v dané chvíli odhadováno poničení až 55 000 m³ dřeva. Přesto, že se jedná o vyšší objem dříví, nebude celkový roční objem těžby překročen. Zpracování kalamity proběhne tak, aby nedošlo ke kůrovcové kalamitě.

 Jihomoravský kraj: Na území Jihomoravského kraje vichřice způsobila poničení přibližně 30 000 m³ dřeva. Asi nejhorší situace je na území Lesní správy Černá Hora, které se nachází v blízkosti lesů Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy univerzity. Zde množství poškozených lesních porostů podnik odhaduje na 20 000 m³. Na některých místech síle větru neodolaly ani velké stromy, zničené jsou například i duby, buky. Poškození porostů v dané oblasti nebylo pouze místní, ale i na větších plochách. Výraznější škody vichr zanechal i v oblasti Lesní správy Bučovice, přibližně 3 000 m3 poničeného dřeva. Odstraňování následků kalamity, která nedosahuje závažných rozměrů, by mohly být podle předpokladů Krajského ředitelství Lesů ČR v Brně zpracovány do konce července, v případě LS Černá Hora do konce srpna.

Zlínský kraj:Ve Zlínském kraji působilo víkendové nepříznivé počasí především v noci ze soboty na neděli, ale i v noci z neděle na pondělí. Nejvíce postiženou správou ve Zlínském kraji je Lesní správa Luhačovice, kde celkový předběžný odhad spadlého dříví činí objem 20 000 až 25 000 m³. Vítr vyvracel stromy nejen lokálně, ale i ve větších celcích, kde poškozoval lesní porosty v objemech po 15 až 20 m³ až po plochy s celkovou škodou 2 000 m³ poničeného dříví. Hlavní cesty, přístupové komunikace a nejdůležitější zapadané lesní cesty se již podařilo zprůjezdnit, na ostatních komunikacích uvolňovací práce dále pokračují.
Krajské ředitelství Lesů ČR Zlín předpokládá zpracování hlavní části kalamity do přibližně poloviny září. Do nejvíce postižených lokalit nedoporučujeme vstup veřejnosti s ohledem na bezpečnost osob.

Kraj Vysočina: Nepříznivé počasí se nevyhnulo ani lesům v Kraji Vysočina. Tam bouřlivé počastí řádilo hlavně v oblasti Počátek pod vrcholem Javořice, kde je poškozeno podle prvních odhadů Krajského ředitelství Lesů ČR Jihlava až 5 000 m³ dřeva. Další škody jsou zaznamenány v lesích jižně od Jihlavy a v okolí Třebíče. Celkově v Kraji Vysočina mohlo dojít k poškození asi 10 000 m³ dřeva v lesních porostech na územích spravovaných Lesy ČR. Ani na Vysočině nejde o kalamitu závažnějších rozměrů, lesníci plánují rychlé zpracování polomového dřeva tak, aby nemohlo dojít k rozšíření lýkožrouta smrkového a ostatních škůdců.

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR

Město Blansko vyhlásilo zákaz vstupu do lesů

Nařízení reaguje na kalamitní stav v lesích, který nastal po větrné bouři ze dne 12. června 2010.
V lesních celcích se nachází vyvrácené, zlomené a zavěšené stromy, které stále hrozí pádem, půda po dlouhodobých deštích je podmáčená, a tím je narušena celková stabilita lesních porostů.
Jde tedy o opatření z důvodu zájmu o zdraví a bezpečnost občanů.

Dočasně se zakazuje vstup do lesů v následujících katastrálních územích: Adamov, Blansko, Bukovina, Bukovinka, Habrůvka, Holštejn, Horní Lhota u Blanska, Hořice u Blanska, Jedovnice, Klepačov, Křtiny, Lažánky u Blanska, Lažany, Lipovec u Blanska, Lipůvka, Milonice u Lipůvky, Olešná u Blanska, Olomučany, Rudice u Blanska, Senetářov, Suchdol v Moravském krasu, Svatá Kateřina, Svinošice, Šebrov, Těchov, Vilémovice u Macochy.


Vlastníci a správci lesů ve vyjmenovaných katastrálních územích s odkazem na toto nařízení lesní porosty zřetelně označí zákazem vstupu (zejména na začátku lesních a turistických cest) a po uplynutí doby zákazu označení odstraní.

Toto nařízení nabývá účinnosti 16. června 2010 a platí do 25. srpna 2010.