KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Karlovarský a Plzeňský kraj: silný vítr poničil lesní porosty

20/07/10
Kateřina Patočková

Hradec Králové, 20. července 2010 – O minulém víkendu se přes Českou republiku po vlně veder přehnala větrná bouře.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Karlovarský a Plzeňský kraj: silný vítr poničil lesní porosty

Hradec Králové, 20. července 2010 – O minulém víkendu se přes Českou republiku po vlně veder přehnala větrná bouře. Zatímco na většině území České republiky se její řádění obešlo bez větších škod, na pomezí mezi Karlovarským a Plzeňským krajem vichřice napáchala rozsáhlejší škody. Nejvíce byla u Lesů ČR v Karlovarském kraji postižena Lesní správa Toužim s prozatímním odhadem škod okolo 73 tisíc m3. V Plzeňském kraji pak škody na lesních porostech zaznamenaly lesní správy Přimda (30 tisíc m3) a Stříbro (30 tisíc m3).

"Jedná se o klasické letní bouřky, které se bohužel v poslední době opakují častěji. Poslední byla na konci května na Českolipsku a Rumbursku, kde dohromady poničila přibližně 70 tisíc m3, a v červnu v Jihomoravském kraji s celkovou škodou asi 30 tisíc m3," říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora a dodává: "Místo, které bouřka postihne, bývá obvykle zpustošeno za pár minut, a nedá se tomu nijak zabránit."

Dle ředitelky Krajského ředitelství LČR Karlovy Vary Barbory Klempířové jsou na Toužimsku nejvíce postiženy revíry Podpora a Teplá. Jak sdělil ředitel Krajského ředitelství LČR v Plzni Ivan Klik, v Plzeňském kraji byly nejvíce postiženy katastry Kříženec, Platná a Brod nad Tichou v působnosti Lesní správy LČR Přimda. Dále pak katastry Bezdružice, Křivce a Úterý v působnosti Lesní správy LČR Stříbro. Bouřlivé počasí vyvracelo jak listnaté, tak jehličnaté stromy.

V současnosti probíhá uvolňování lesních cest a následně bude zahájeno zpracování kalamity, které potrvá do konce roku. Zpracování poničených porostů proběhne místo původně plánovaných těžeb, takže celkový roční objem těžby nebude překročen.

V postižených lokalitách hrozí riziko pádu stromů s narušeným kořenovým systémem či nalomených kmenů a větví. Doporučujeme proto veřejnosti při návštěvě lesa pečlivě sledovat stav stromů a nebezpečným místům se vyhnout. Do polámaných ploch pak vůbec nevstupovat. Žádost o zákaz vstupu do lesů v postiženém území v současnosti Lesy ČR zvažují. O jeho případném vyhlášení budou informovat.

Zbyněk Boublík

Tiskový mluvčí Lesů ČR

Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz