KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Žně 2010 – postup sklizně v ČR

17/08/10
Kateřina Patočková

Žně v ČR ke dni 16.8.2010

Žně 2010 – postup sklizně
 
 
Celá ČR
 
 
 
 
 
 
Stav ke dni: 16. 8. 2010
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Žito
Oves
Tritikale
Obiloviny celkem
Řepka
 
 
Celkově ke sklizni (ha)
785 491
48 086
110 207
278 718
30 249
52 278
45 871
1 350 900
368 824
 
 
Sklizeno ke dni aktualizace (ha)
307 491
5 881
110 081
142 353
8 051
3 009
8 044
584 908
340 682
 
 
Podíl sklizených ploch (%)
39
12
100
51
27
6
18
43
92
 
 
Celkově sklizeno (t)
1629 701
25 874
506 370
597 881
29 788
9 749
35 394
2 749 069
987 977
 
 
Průměrný výnos (t/ha)
5,3
4,4
4,6
4,2
3,7
3,2
4,4
4,7
2,9
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuřici a ostatní obiloviny                                              Zdroj: Sekce agentur pro zemědělství a venkov MZe

Lijáky a krupobití v neděli 16.8. způsobily další škody na několika tisících hektarech. Jsou hlášeny i další povodně.

 

Obiloviny

V uplynulém týdnu nabraly žňové práce další zpoždění. Ze čtvrtiny sklizených ploch obilovin před týdnem se posunuly pouze na 43%.

V loňském roce to bylo již 79% a v roce 2008 to bylo již 87% a v roce 2007 dokonce 95%. Více než polovina sklizených ploch mají pouze moravské kraje.

Zpoždění sklizně, deštivé počasí a vysoké teploty v době dozrávání zrna způsobily nižsí hektolitrovou váhu kromě jarního ječmene, začala prorůstat i pčenice. Mnoho porostů je podmáčených, zvětšují se sklizňové ztráty a spotřeba nafty. V důsledku neuvolněných ploch se zpozdí zakládání nové úrody. Některé okresy již avizují propad ke sklizni ve srovnání s loňským rokem o 20%.

U necelé poloviny sklizených ploch (43% celkových ploch) je průměrný hektarový výnos obilovin 4,7 t/ha – loni to bylo 4,85 t/ha.

Zařazeno v Zemědělství