KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Žně v Jihomoravském kraji 2010

23/08/10
Kateřina Patočková

Přehled žní v okresech v Jihomoravském kraji ke dni 23.8.2010

Žně v Jihomoravském kraji 2010
okres orná půda k 31.12.2009 [ha]   podíl okresu na orné půdě kraje [%] pšenice ozimá [ha] pšenice jarní [ha] ječmen ozimý [ha] ječmen jarní [ha] žito              [ha] oves             [ha] tritikale      [ha] sledované obiloviny celkem 2010 řepka                  [ha]
statistické údaje za JmK k 31.5.2010                   
statistické údaje za JmK k 31.5.2010  110130 4555 6401 38765 1973 1640 1667 165131 33538
                   
Blansko 29376 8,27               13444  
ke sklizni [ha]     8150 520 520 3200 410 435 209   2900
sklizeno [ha]     5260 220 520 3000 370 65 140   2900
sklizeno [%]     64,50 42,30 100,00 93,80 90,20 14,90 67,00   100,00
Brno + venkov    77406 21,79               34122  
ke sklizni [ha]     21800 1540 1770 7465 603 432 512   6600
sklizeno [ha]     20145 1379 1770 7198 469 10 58   6600
sklizeno [%]     92,41 89,53 100,00 96,43 77,83 2,38 2,61   100,00
Břeclav 52441 14,76               22376  
ke sklizni [ha]     17040 400 990 3200 290 200 256   4200
sklizeno [ha]     16358 335 990 3200 290 200 256   4200
sklizeno [%]     96,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100,00
Hodonín  53661 15,11               23912  
ke sklizni [ha]     15300 650 865 6020 400 297 380   5152
sklizeno [ha]     14994 553 865 5839 380 223 380   5152
sklizeno [%]     98,00 85,00 100,00 95,00 95,00 75,00 100,00   100,00
Vyškov 43568 12,26               23523  
ke sklizni [ha]     12895 410 606 9300 145 57 110   4810
sklizeno [ha]     12689 410 606 9235 112 27 46   4810
sklizeno [%]     98,40 100,00 100,00 99,30 77,20 47,40 41,80   100,00
Znojmo  98797 27,81               47754  
ke sklizni [ha]     34945 1035 1650 9580 125 219 200   9876
sklizeno [ha]     30429 662 1650 8855 0 219 200   9876
sklizeno [%]     87,08 63,96 100,00 92,43 0,00 100,00 100,00   100,00
JmK celkem 355249 100,00 110130 4555 6401 38765 1973 1640 1667 165131 33538