KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Žně v Jihomoravském kraji 2010

17/08/10
Kateřina Patočková

Přehled žní v okresech v Jihomoravském kraji ke dni 16.8.2010

Žně v Jihomoravském kraji 2010
okres orná půda k 31.12.2009 [ha]   podíl okresu na orné půdě kraje [%] pšenice ozimá [ha] pšenice jarní [ha] ječmen ozimý [ha] ječmen jarní [ha] žito              [ha] oves             [ha] tritikale      [ha] sledované obiloviny celkem 2010 řepka                  [ha]
statistické údaje za JmK k 31.5.2010                   
statistické údaje za JmK k 31.5.2010  110130 4555 6401 38765 1973 1640 1667 165131 33538
                   
Blansko 29376 8,27               13444  
ke sklizni [ha]     8150 520 520 3200 410 435 209   2900
sklizeno [ha]     2300 20 520 2150 108 0 45   2850
sklizeno [%]     28,20 3,80 100,00 67,20 26,30 0,00 21,50   98,20
Brno + venkov    77406 21,79               34122  
ke sklizni [ha]     21800 1540 1770 7465 603 432 512   6600
sklizeno [ha]     15546 235 1770 6325 80 0 13   5890
sklizeno [%]     71,30 15,20 100,00 84,70 13,30 0,00 2,50   89,20
Břeclav 52441 14,76               22376  
ke sklizni [ha]     17040 400 990 3200 290 200 256   4200
sklizeno [ha]     15506 320 990 3200 145 0 180   4200
sklizeno [%]     91,00 80,00 100,00 100,00 50,00 0,00 70,30   100,00
Hodonín  53661 15,11               23912  
ke sklizni [ha]     15300 650 865 6020 400 297 380   5152
sklizeno [ha]     14076 442 865 5117 348 146 380   5152
sklizeno [%]     92,00 68,00 100,00 85,00 87,00 49,20 100,00   100,00
Vyškov 43568 12,26               23523  
ke sklizni [ha]     12895 410 606 9300 145 57 110   4810
sklizeno [ha]     9511 226 606 8809 72 0 0   4810
sklizeno [%]     73,70 55,10 100,00 94,70 49,60 0,00 0,00   100,00
Znojmo  98797 27,81               47754  
ke sklizni [ha]     34945 1035 1650 9580 125 219 200   9876
sklizeno [ha]     22875 295 1650 7448 0 0 0   9876
sklizeno [%]     65,40 28,50 100,00 77,70 0,00 0,00 0,00   100,00
JmK celkem 355249 100,00 110130 4555 6401 38765 1973 1640 1667 165131 33538

Zařazeno v Zemědělství