KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Žně v Jihomoravském kraji

21/09/10
Bc. Simona Opatrná DiS.

Žně 2010- postup sklizně v Jihomoravském kraji ke dni 20.9.2010

 

Žně 2010 – postup sklizně

 

Kraj: Jihomoravský

Stav ke dni: 20.9.2010

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

Žito

Oves

Tritikale

Obiloviny celkem

Řepka

Celkově ke sklizni (ha)

110 130

4 555

6 401

38 765

1 973

1 640

1 667

165 131

33 538

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

 110 130

4 555

6 401

38 755

1 953

1640

1 667

165 131

33 538

Podíl sklizených ploch (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Celkově sklizeno (t)

596 906

20 316

28 742

155 020

8 188

4 248

7 220

820 680

98 602

Průměrný výnos (t/ha) 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný výnos (t/ha) 2010

5,42

4,46

4,49

4,00

4,15

2,59

4,33

4,97

2,94

Cena pro potravinářské. účely Kč/t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena pro krmné a průmyslové účely Kč/t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiloviny celkem nezahrnují kukuřici a ostatní obiloviny . Cenu označte P= pevná, Z= zálohová, N= nabídková

                             

Poznámka: (kvalita, počasí, škody, odbyt, situace v poptávce apod.)

 

Do sklizené výměry jsou započteny i plochy poškozené (zničené) povodněmi v jarních měsících (viz Protokoly o škodách). Sklizeň byla ukončena.