KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Národní program snižování emisí ČR

19/11/10

Ke zlepšení kvality ovzduší lze využít evropské dotace.

Kvalita ovzduší a snížení množství látek znečišťujících ovzduší trápí mnohé regiony. Mezi nejpostiženější z nich dlouhodobě patří Ostravsko-karvinská oblast, Praha a Brno.
Pomocnou ruku při snižování znečištění ovzduší nabízí Operační program Životní prostředí.
Pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí je připraveno v evropském Fondu soudržnosti 14,5 mld. korun. Velcí znečišťovatelé i menší firmy, města i obce mají do jara příštího roku příležitost získat tyto prostředky jednodušeji než dříve. Ministerstvo životního prostředí upravilo podmínky pro příjem žádostí, aby lépe vyhověly potřebám a příprava žádostí byla snazší.
Celý článek zde
Zdroj: EnviWeb

Zařazeno v Operační programy