KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktualizace protierozní vrstvy v LPIS pro sezónu 2011/12

16/02/11

V registru půdy LPIS byla dokončena aktualizace protierozních opatření na půdních blocích pro osevy realizované v období 1.7.2011 až 30.6.2012. Zdroj: Mze

Aktualizace protierozní vrstvy v LPIS pro sezónu 2011/12
V registru půdy LPIS byla dokončena aktualizace protierozních opatření na půdních blocích pro osevy realizované v období 1.7.2011 až 30.6.2012. Hlavní změnou v důsledku novely tzv. GAEC č.2 je zavedení nových opatření B2 a B3 na mírně erozně ohrožených půdách. Doporučujeme si vytisknout tisk Erozní ohroženost PB/DPB s volbou 2011/2012, ve které jsou viditelná jak opatření pro právě probíhající sezónu, tak právě pro sezónu 2011/2012, pro níž již platí přísnější opatření. Bližší informace a aktualizovanou příručku naleznete po prokliku nadpisu novinky.
Současně s aktualizací protierozních opatření byly do LPIS nahrány opravy erozní podkladové vrstvy pro cca 120 půdních bloků, u kterých MZe obdrželo reklamace. V případě, že u Vámi reklamovaného případu nedošlo ke změně, prověřte stav vyřízení Vašeho požadavku na místně příslušné AZV.
V rámci nastavení protierozních opatření pro sezónu 2011/2012 byl doplněn i odkaz na půdoochranné technogie pěstování širokořádkových plodin, který je ale v důsledku stále probíhajících diskusí ohledně jejich vymezení prázdný. O doplnění půdoochranných technologií Vás budeme informovat.
Současně upozorňujeme na skutečnost, že protierozní opatření jsou nezbytná realizovat minimálně na těch částech půdního bloku, které jsou vymezeny v LPIS jako mírně či silně erozně ohrožené (k tomu používejte mapu podkladové vrstvy, resp. zapnětě vrstvu Eroze ve stromečku). V případě realizace protierozních opatření na části PB NENÍ NUTNĚ půdní blok dělit na AZV a rovněž NENÍ NUTNÉ zakreslovat tzv. erozní pozemek. Ten je pouze pomůckou např. pro případy, pokud si zemědělec chce "malůvku" z LPIS vyměřit v terénu pomocí GPS.
Nová data protierozních opatření jsou rovněž poskytována skrze webové služby do komerčních zemědělských programů.
V případě zjištění nedostatků či jiných chyb kontaktujte helpdesk@mze.cz nebo místně příslušnou AZV.
 
Související odkazy
Zdroj: www.eagri.cz , 14.2.2011

Zařazeno v Zemědělství