KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Prodej těžebních zbytků je pro Lesy ČR výhodný

14/02/11
Kateřina Patočková

Vedení Lesů ČR se proti tvrzením pana poslance novotného velmi důrazně ohrazuje.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Prodej těžebních zbytků je pro Lesy ČR výhodný

Hradec Králové, 11. února 2011 – Vedení Lesů ČR se proti tvrzením pana poslance novotného velmi důrazně ohrazuje. Smlouva se společností LST na prodej těžebních zbytků je pro Lesy ČR jednoznačně výhodná a přinesla státnímu podniku finanční efekt za činnosti, ze které musela do doby uzavření smlouvy pouze platit, což v minulosti představovalo až 250 milionů korun ročně. Již v loňském roce však díky výhodnému zpeněžení těžebních zbytků zaplatily LČR za jejich úklid o plných 60 milionů korun méně, navíc dodatečný příjem za jejich prodej činil skoro 18 milionů korun. Součet těchto částek tak představuje jasný finanční efekt pro Lesy ČR a tedy i pro stát.

Smlouva se společností LST byla uzavřena v době, kdy o těžební zbytky nebyl téměř žádný zájem a LST nabídla o celý řád vyšší cenu, než kolik dosahovalo průměrné zpeněžení těžebních zbytků v té době. Cena za těžební zbytky na základě smlouvy se společností LST je pro LČR výhodná po celou dobu jejího trvání, v celkovém srovnání je o 6% vyšší než průměrná cena dosažená za těžební zbytky v elektronických aukcích. Jejich prostřednictvím se v loňském roce prodalo 57% těžebních zbytků, přes rámcové smlouvy 25% a zbylých 18% přes drobný prodej. důležitá je však skutečnost, že se přes elektronické aukce nepodařilo vloni prodat 34% těžebních zbytků, o rok dříve dokonce 61%. Veškeré těžební zbytky tedy ani zdaleka nejsou atraktivní a nelze je v elektronických aukcích nabízet donekonečna, LČR musí příslušné plochy na jaře zalesnit. I z tohoto pohledu tak jsou rámcové smlouvy výhodnější.

Mimo jakoukoli pochybnost trváme na tom, že obsah smlouvy je naprosto standardní, jak potvrdil i nedávný audit ministra zemědělství, zaměřený speciálně na hospodaření podniku. o žádných bonusech ve smlouvě nelze vůbec hovořit, navíc cena těžebných zbytků je pro Lesy ČR stanovena velmi výhodně, jelikož je navázána na přírůstek indexu výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů dle rozhodnutí ERÚ.

Zcela nepravdivé je rovněž tvrzení pana poslance Novotného, že byl generální ředitel LČR Svatopluk Sýkora zaměstnancem společnosti chemapol, v jejímž čele stál Václav Junek. Svatopluk Sýkora řídil několik významných společností, v žádné z nich však nikdy s Václavem Junkem nespolupracoval. v roce 2001 nastoupil na vrcholné pozice ve společnosti Aliachem, což bylo v době, kdy byla společnost chemapol již dávno v konkurzu a Aliachem převzal tedy státní holding Unipetrol. veškerá obvinění pana poslance novotného tak se vší vážností a razancí odmítáme.

 

Zbyněk Boublík

Tiskový mluvčí Lesů ČR

Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz

Zařazeno v Lesnictví