KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Evropský projekt s účastí Regionální agrární komory Jihomoravského kraje -"Traditional and wild" – Tradiční využívání planých rostlin

24/11/11
Ing. Eva Chromečková

Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve střední Evropě.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje se spolu s českým partnerem, Mendelovou univerzitou v Brně, slavnostně připojila podpisem dne 26. července 2011 k nadnárodnímu projektu CENTRAL EUROPE – "Traditional and wild", jehož hlavním cílem je zlepšení životní úrovně ohrožených skupin obyvatel střední Evropy, ochrana, uchování a šíření tadičního a kulturního dědictví. S partnery z Maďarska, Polska a Slovinska vyškolí zájemce ve sběru, využití a zpracování volně rostoucích rostlin, zejména léčivých a aromatických, vytvoří databázi využívaných rostlin v jednotlivých regionech, zajistí školící střediska a demonstrační zařízení ve všech regionech a na trh uvede pod společným logem tradiční regionální výrobky.

Podrobné informace o projektu najdete na www.traditionalandwild.eu/cz

Projekt "Traditional and wild"

Zařazeno v O projektu