KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

1. vzdělávací seminář "Traditional and wild" – "Tradiční využívání planých rostlin" 

03/12/11
Ing. Eva Chromečková

Prezentace

V pondělí 28. listopadu 2011 uspořádala Regionální agrární komora Jihomoravského kraje ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně 1. vzdělávací seminář pro zájemce o účast v mezinárodním projektu "Traditional and wild" – Tradiční využívání planých rostlin. Na úvod semináře vystoupili zástupci obou partnerů za Českou republiku – Regionální agrární komoru Jihomoravského kraje a Mendelu v Brně,  ing. Václav Hlaváček, CSc., předseda RAK Jm kraje a Prof. ing. Spurný, kteří přítomným hostům představili stručně obě organizace a jejich aktivity.

Se záměrem a cílem projektu "Traditional and wild" – Tradiční využívání planých rostlin seznámila zájemce paní ing. Gabriela Růžičková, Ph.D. Následovala prezentace paní ing. Blanky Kocourkové, "Charakteristika rostlinných druhů, využitelných jako léčivé rostiny.

Doporučená literatura:

Opletal, L., Volák, J.: Rostliny pro zdraví, nakladatelství Aventinum, 1999

Jahodář, L.: Farmakobotanika, nakladatelství Karolinum, 2006

Mikešová, I., Lutovská, M.,: Léčivé rostliny ve sběru a pěstování, nakladatelství DoKořán, 2004

Bodlák, J., Severa, F., Vančura, B.: Příroda léčí, bylinář na konci 20. století, nakladatelství Granit, 1. vyd. 1995

časopis: Liečivé rastliny/Léčivé rostliny

O projektu (prezentace)

Prezentace

Dotazník

 

Zařazeno v Semináře