KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesy ČR dokončily protipovodňovou ochranu obce Trnava na Třebíčsku

05/12/11
Ing. Eva Chromečková

Tisková zpráva ze dne 30. 11. 2011

Lesy ČR dokončily další část protipovodňové ochrany obce Trnava, v okrese Třebíč, v kraji Vysočina. Na potoce Březinka, jehož zvýšené povodňové průtoky pravidelně občany obce ohrožovaly a způsobovaly jim velké škody na blízkých nemovitostech, vybudovaly suchou nádrž, odborně řečeno poldr, který slouží k zadržení případné přívalové vlny. Náklady na výstavbu poldru dosáhly částky 5,5 miionu korun.

Tisková zpráva

Zařazeno v Ekonomika a politika