KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství

28/12/11

Ministr zemědělství vystoupil proti svazování rozvoje venkova další administrativou a hájil peníze na investice pro české rybáře.

Podpora rozvoje venkova v rámci reformy Společné zemědělské politiky byla jedním z témat, o kterých diskutovali ministři zemědělství na posledním zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Českou republiku v této oblasti čeká zásadní úkol v podobě obhajoby dostatečné výše finančních prostředků pro náš venkov po roce 2013 a vypořádání se s nadměrnou byrokracií. Ministři členských zemí Evropské unie se také věnovali návrhu Evropské komise o novém fondu pro námořní a rybářskou politiku EU na období let 2014–2020, ze kterého budeme podporovat aktivity našich rybářů.
Celý článek zde
Zdroj: eAGRI

Zařazeno v Zemědělství