KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aplikace "Registr hnojiv"

23/01/12

Registr hnojiv umožňuje prohlížet výrobky uváděné do oběhu v několika režimech – registrovaná hnojiva a pomocné látky, ohlášená hnojiva, HNOJIVA ES a tzv. vzájemně uznané výrobky.

Aplikace "Registr hnojiv"

Registr hnojiv umožňuje prohlížet výrobky uváděné do oběhu v několika režimech – registrovaná hnojiva a pomocné látky, ohlášená hnojiva, HNOJIVA ES a tzv. vzájemně uznané výrobky.
Zveřejnění jednotlivých HNOJIV ES v Registru hnojiv je dobrovolné – na základě požadavku výrobce resp. dodavatele.

Vyhledávat je možné dle HNOJIVA nebo dle SUBJEKTU. Kritéria pro vyhledání dle hnojiva jsou např.: registrační číslo, evidenční číslo (s vloženým prefixem R – pro registrovaná hnojiva a pomocné látky; O – pro ohlášená hnojiva; V – pro vzájemně uznané výrobky a E – pro HNOJIVA ES, tzn. např. O121 znamená ohlášené hnojivo s evidenčním č. 121), název, typ hnojiva atd.; pro vyhledání dle subjektu např.: název společnosti, zda se jedná o výrobce/žadatele atd. V současné době je možné uvádět do oběhu na území České republiky hnojiva několika způsoby.

Kromě hnojiv, která jsou registrována na základě zákona o hnojivech (1. možnost), lze uvádět do oběhu typová hnojiva na základě tzv. ohlášení (2. možnost). Vyhláškou č. 474/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena typová hnojiva, která mohou být ohlašována nebo registrovaná bez přezkušování.

Třetí možností je pak uvádět hnojiva do oběhu jako tzv. HNOJIVA ES – podle Nařízení EP a Rady č. 2003/2003 o hnojivech (dále jen „nařízení“) a konečně existuje čtvrtý způsob – tzv. vzájemné uznávání.

Všechny 4 režimy uvádění do oběhu existují vedle sebe – v distribuční síti je tedy možné se setkat s totožným výrobkem, jednou uváděným do oběhu na základě národních pravidel (registrace resp. ohlášení dle zákona), jednou na základě právních pravidel Evropské unie. Hnojivo však musí splnit všechny požadavky nařízení nebo zákona, není možné požadavky obou norem jakkoli kombinovat, např. použitím stávající etikety registrovaného hnojiva a přidáním označení HNOJIVO ES. Výrobek označený jako HNOJIVO ES může být umisťován na trhy všech zemí EU bez dalších překážek (ovšem opatřen etiketami v národních jazycích příslušných států). Registrace resp. ohlášení umožňuje uvádění do oběhu pouze v ČR.

Zdroj: eAGRI – Portál farmáře