KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dvanácté kolo příjmu Žádosti o dotace z OP rybářství bude spuštěno v únoru 2012

23/01/12

V rámci dvanáctého kola Operačního programu Rybářství budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.3 Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich.

Dvanácté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v únoru 2012

V rámci dvanáctého kola Operačního programu Rybářství budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.3 Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich.

 

Dvanácté kolo příjmu Žádostí o dotaci z OP Rybářství bude zahájeno 7.2.2012 a ukončeno 13.2.2012 ve 13 hodin. Pravidla pro poskytování dotací na projekty v tomto opatření schválil dne 1.12.2011 ministr zemědělství Ing. Petr Bendl.

 

Vyhlašované kolo příjmu Žádostí o dotace je určeno pro vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumný ústav se zaměřením na rybářství, Rybářské sdružení ČR, Rybářské svazy, fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Žadatelem může být i Ministerstvo zemědělství.

 
Specifickým cílem opatření 3. 3. záměr e), na nějž budou v rámci dvanáctého kola Žádosti o dotace přijímány, je prezentace produktů akvakultury a obrazu produktů akvakultury a odvětví rybářství na veletrzích a výstavách.

 
Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat v období od 7. února 2012 do 13. února 2012. Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím Portálu farmáře na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

 
Vyplnění a elektronické zaslání Žádosti o dotaci OP Rybářství přes Portál farmáře SZIF bude možné od 24.1.2012.


V této souvislosti (ve smyslu naší výzvy, uveřejněné na www.eagri.cz dne 11.11.2010) znovu upozorňujeme potenciální žadatele na nutnost jejich registrace na Portálu farmáře.


Příjem žádostí končí 13. února 2012 ve 13 hodin.


Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

 

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz

Zařazeno v Operační programy