KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Harmonogram příjmu žádostí o dotaci na rok 2012 

18/01/12

Dne 19.12.2011 schválil ministr zemědělství Petr Bendl harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2012.

Dne 19.12.2011 schválil ministr zemědělství Petr Bendl harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2012. Tento harmonogram byl projednán a odsouhlasen členy Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova na jeho 11. zasedání dne 29.11.2011.

 V průběhu roku 2012 mohou být v harmonogramu provedeny drobné úpravy. Každé kolo bude vyhlašováno samostatnou tiskovou zprávou nejméně čtyři týdny před začátkem příjmu žádostí o dotaci.

 JARNÍ KOLO:   únor/březen 2012

·         I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (příjem žádostí březen),

·         I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (příjem žádostí proběhne samostatně již v únoru),

·         I.1.4 Pozemkové úpravy (příjem žádostí březen),

·         III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (příjem žádostí březen),

·         IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (příjem žádostí březen),

·         IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (příjem žádostí březen).

 LETNÍ KOLO:   červen 2012

·         III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje,

·         IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie,

·         III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění (opatření nově zařazované do

Programu rozvoje venkova, závisí na schválení modifikace programového dokumentu Evropskou komisí).

 PODZIMNÍ KOLO:   říjen 2012

·         I.1.2 Investice do lesů,

·         I.1.4 Pozemkové úpravy – v případě nevyčerpání rozpočtu opatření již v jarním kole příjmu žádostí,

·         I.3.4 Využívání poradenských služeb,

·         II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů,

·         III.1.3 Podpora cestovního ruchu,

·         IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie,

·         IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

 Spuštění opatření I.2.1 Seskupení producentů závisí na finalizaci přípravy opatření ke spuštění, bude vyhlášeno samostatně v průběhu roku 2012 (pravděpodobně na podzim roku 2012).

 

Zařazeno v Operační programy