KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesy ČR uzavírají smlouvy z Tendru 2012+

24/01/12
Ing. Eva Chromečková

Tisková zpráva ze 10. 1. 2012

LesyČR (LČR) v Tendru 2012+ uzavřely již 43 smluv. Prodlevy v uzavírání smluv nebyly způsobeny LČR, ale dobou platnosti předběžného opatření, vydaného ÚOHS a námitkami a podněty podávanými neúspěšnými účastníky soutěže. LČR uzavírají smlouvy s ohledem na plynutí zákonných lhůt a vyvíjejí maximální snahu nezaviněný skluz zmírnit.

Prodleva v Tendru však nemůže být důvodem omezování výroby, jak uvádějí některé dřevozpracovatelské firmy. Argumenty k nutnosti omezit výrobu kvůli nedostatku dříví od LČR, prezentované již první lednový týden, jsou zástupné.

Bližší informacejsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě: Lesy ČR uzavírají smlouvy z Tendru 2012+

Zařazeno v Ekonomika a politika