KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesy ČR uzavírají smlouvy z Tendru 2012+

24/01/12
Ing. Eva Chromečková

Tisková zpráva ze dne 30. 12. 2011

Lesy ČR zahájily kroky směřující k uzavírání smluv okamžitě po zrušení předběžného opatření ÚOHS tak, aby práce v lese mohly v roce 2012 pokračovat. Přestože zrušení předběžného opatření umožnilo uzavírat smlouvy, blokují uzavírání smluv na některých částech zakázky námitky, podávané neúspěšnými účastníky, což oddaluje možnosti uzavření smluv. Prodleva v průběhu veřejné zakázky není způsobena Lesy ČR, protože ÚOHS ve svém rozhodnutí potvrdil, že probíhající tendr je nejen plně v souladu se zákonem, ale současně též nediskriminační a transparentní. K námitkám a podnětům účastníků nejsou relevantní důvody, protože jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. Přes vzniklé prodlevy proti původnímu harmonogramu vyvinou Lesy ČR veškeré úsilí pro to, aby eliminovaly časové prodlevy, způsobené dobou trvání předběžného opatření a jednáním některých, v soutěži neúspěšných účastníků. Lesy ČR mají maximální zájem na uzavírání smluv v co možná nejkratší době – k dnešnímu dni uzavřely Lesy ČR už 21 smluv.

Lesy ČR uzavírají smlouvu z Tendru 2012+

Zařazeno v Ekonomika a politika