KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přesun finančních prostředků v rámci prioritních os OP Rybářství 2007 – 2013

31/01/12

Přesun finančních prostředků v rámci prioritních os OP Rybářství 2007 – 2013 posílí produkční rybáře v České republice

Přesun finančních prostředků v rámci prioritních os OP Rybářství 2007 – 2013 posílí produkční rybáře v České republice

31.1.2012

Tisková zpráva – Evropská komise 20. ledna 2012 schválila revizi Operačního programu Rybářství, na základě které dojde k přesunu finančních prostředků v rámci prioritních os. Díky tomu bude možné ještě efektivněji čerpat finanční prostředky, posílí se produkční rybářství v ČR a jeho konkurenceschopnost.

Řídící orgán (ŘO) Operačního programu Rybářství (OP Rybářství) na základě výsledků střednědobého hodnocení a na základě absorpční kapacity na ose II zaměřené na přímou podporu konkurenceschopnosti produkčních firem připravil revizi programového dokumentu s cílem posílit na ose II finanční zdroje. Evropská komise vydala Rozhodnutí o schválení revize OP Rybářství 2007-2013, jejíž podstatnou součástí je realokace finančních prostředků v rámci OP Rybářství z prioritní osy 3 (Opatření společného zájmu) do prioritní osy 2 (Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury) a jejich uvádění na trh v celkové výši zhruba 86 milionů korun.

„Přesun finančních prostředků v rámci OP Rybářství je velkým úspěchem z hlediska posílení produkčních rybářů v České republice a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Čerpání finančních prostředků z operačního programu díky tomu bude efektivnější,“ uvedl ministr Petr Bendl.

Na základě úspěšně schválené realokace ŘO OP Rybářství vyhlásí v červnu 2012 13. kolo příjmu Žádostí o dotace pro opatření 2.1. (Opatření pro produktivní investice do akvakultury) a 2.4. (Investice do zpracování a uvádění na trh). Přesunem finančních prostředků bude zajištěno efektivnější čerpání finančních prostředků z OP Rybářství, zvýší se konkurenceschopnost produkčních rybářů v České republice. Tím se snadněji dosáhne například zachování tradiční akvakultury, rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře, zavedení metod akvakultury, které snižují nepříznivý vliv nebo zesilují kladné účinky na životní prostředí, zlepšení ochrany rybích hospodářství před škodami způsobenými volně žijícími predátory a využití energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zdroj: www.eagri.cz

 

Zařazeno v Operační programy