KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rada JMK vyhlásila dotační program "Program rozvoje venkova"

25/01/12

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 19. ledna 2012 schválila dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2012.

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 19. ledna 2012 schválila dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2012.

„Letos tento program vyhlašujeme dvoufázově, nyní jde o první fázi, kdy chceme podpořit především tři nejvíce postižené mikroregiony jižní Moravy – Vranovsko, Malou Hanou a Horňácko,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

V roce 2012 je na program v krajském rozpočtu vyčleněna částka 20 mil. korun., maximální výše dotace na jednu akci může činit 300 000 korun. Podle harmonogramu se budou žádosti o dotace přijímat během měsíce února, k posouzení žádostí dojde v březnu a projednání a schvalování žádostí projedná krajské zastupitelstvo
24. dubna 2012.

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje je dotační program, kterým od roku 2004 Jihomoravský kraj poskytuje dotace obcím do tří tisíc obyvatel a svazkům obcí. Program je v letošním roce zaměřen především na podporu obcí a svazků obcí ze socioekonomicky slabších mikroregionů (jejich přehled je uveden níže), na podporu společných projektů svazků obcí a na podporu úroků z úvěrů na realizaci investičních akcí obcí do 3 tis. obyvatel a nově také na podporu úroků z úvěrů pro svazky obcí.

 
Obce a svazky obcí ze socioekonomicky slabších mikroregionů:

a) v okrese Blansko: Svazek obcí Malá Haná a obce Borotín, Cetkovice, Malá Roudka, Světlá, Šebetov, Uhřice, Úsobrno, Vanovice, Velké Opatovice,

b) v okrese Hodonín: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko a obce Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou,

c) v okrese Znojmo: Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska a obce Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lančov, Lesná, Lubnice, Onšov, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Štítary, Šumná, Uherčice, Vracovice, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany, Zálesí, Zblovice.

Zdroj: http://www.kr-jihomoravsky.cz/