KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Statistika – Výkazy MZe pro rok 2012

30/01/12

Zdroj: MZe ČR

 

 

Ediční plán výsledků statistických zjišťování

Ministerstva zemědělství za rok 2012

 

 

Č.

Název statistického zjišťování

Termín zveřejnění

1.

 

Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování

a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků


30. 6. 2013

2.

Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv

30. 6. 2013

3.

Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků


30. den*

4.

 

Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků


30. den*

5.

 

Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků dle příslušného právního předpisu ES


28. 6. 2013

6.

 

 

Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v zemědělské prvovýrobě,  obchodních a zpracovatelských subjektech

15. 5. 15. 8., 15. 11. 2012
15. 2. 2013

7.

 

Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin


20. 1. 2013

8.

Roční výkaz o hospodaření v lesích


30. 5. 2013

9.

 

Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství


30. 5. 2013

10.

 

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře


27. 7. 2013

11.

 

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného

15. 5. 15. 8., 15. 11. 2012
15. 2. 2013

12.

 

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného

15. 5. 15. 8., 15. 11. 2012
15. 2. 2013

13.

 

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu

 

15. 5. 15. 8., 15. 11. 2012
15. 2. 2013

 

* počet kalendářních dnů po sledovaném období

 

Pozn.: Výsledky mohou být zveřejněny v dřívějších termínech, než je uvedeno

Výkazy MZe pro rok 2012

Drůbež, Krmiva, Líh ovocný, Líh rafinovaný, Líh surový, Obilí, Ovoce a zelenina (konzervace), Ozimy, Mléko roční, Mléko měsíční, Lesy, Myslivost.

Přílohy

Zařazeno v Ekonomika a politika