KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Končí příjem žádostí na Předčasné ukončení zemědělské činnosti

09/02/12

Tisková zpráva – Vzhledem k naplnění cílů stanovených pro opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti, rozhodl ministr zemědělství Petr Bendl o ukončení příjmu žádostí k datu 30. 3. 2012.

Končí příjem žádostí na Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Tisková zpráva – Vzhledem k naplnění cílů stanovených pro opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti, a zároveň vzhledem k naplnění závazků odpovídajících výši rozpočtu na toto opatření v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, rozhodl ministr zemědělství Petr Bendl o ukončení příjmu žádostí k datu 30. 3. 2012.

Ukončení příjmu žádostí se netýká těch žadatelů, kteří svůj zemědělský podnik předávají příjemci dotace z opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců, pokud se tento příjemce zavázal k převzetí podniku v rámci preferenčních kritérií.

Žádosti o dotaci ostatních žadatelů, které budou podány po 30. 3. 2012, nebudou přijaty.

Ministerstvo zemědělství bude nadále vyhodnocovat stav čerpání Programu rozvoje venkova a opětovné spuštění opatření zváží v případě uvolnění finančních prostředků.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

9. 2. 2012

Zdroj: www.eagri.cz

 

 

Zařazeno v Zemědělství