KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Novela vyhlášky o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

09/02/12

Vyhláška 32/2012 Sb. zrušuje a nahrazuje vyhlášku 329/2004 Sb. a změnové vyhlášky s účinností od 1. února 2012.

Vyhláška 32/2012 Sb. zrušuje a nahrazuje vyhlášku 329/2004 Sb. a změnové vyhlášky s účinností od 1. února 2012.
Vyhláška 32/2012 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, zpracovaná MZd ČR a MZe ČR, přijatá 19. ledna a zveřejněná 30. ledna 2012 zrušuje a nahrazuje vyhlášky 329/2004 Sb., 371/2006 Sb., 146/2009 Sb.
Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný předpis EU – nařízení 1107/2009/EU o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a provádí ustanovení zákona vztahující se na přípravky a další prostředky na ochranu rostlin.
Sbírka zákonů, 2012, č. 12

Zařazeno v Legislativa ČR