KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Změna vyhlášky o ochraně včel, zvěře a dalších při použití přípravků na ochranu rostlin

09/02/12

Vyhláška 33/2012 Sb. mění vyhlášku č. 327/2004 Sb. s účinností od 30. 1. 2012.

Změna vyhlášky o ochraně včel, zvěře a dalších při použití přípravků na ochranu rostlin
Vyhláška 33/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, zpracovaná MZe ČR, byla přijata 19. ledna a zveřejněna 30. ledna 2012.

Zařazeno v Legislativa ČR