KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Historie zemědělství

15/03/12

Zdroj: AK ČR

Historie zemědělství

Analýza českého zemědělství z pohledu vývoje hlavních komodit rostlinné a živočišné produkce a hlavních ekonomických proporcí na této stránce byla již ukončena. Odborná veřejnost vznesla požadavek, aby byla doplněna o zbývající produkci speciálních a technických plodin a druhy hospodářských zvířat. První část druhé série se týká brambor, cukrovky, máku, hořčice, lnu, vinic a chmelnic.

Tab. 1 – Vývoj plochy brambor a cukrovky (ha, ČSÚ)

Rok

Brambory

Cukrovka

1920

391125

173866

1935

492871

131793

1950

468220

176616

1970

229301

130836

1990

109664

118813

2011

26450

58328

 Z tabulky 1 je patrné, že plochy brambor z extrémních ploch téměř půl milionu hektarů prvních šedesáti let minulého století, kdy tvořily základ výživy obyvatel, klesly na konci devadesátých let na necelých 110 tisíc hektarů. Pak nastal pád a za dalších dvacet let jsme na čtvrtinové výměře s tendencí dalšího snižování plochy.

 Podobný vývoj je vidět také u cukrovky, jejíž produkce za posledních dvacet let klesla na polovinu. Neblahou roli v tom sehrála reforma cukerného pořádku, která nebyla pro ČR výhodná. Sečteno a podtrženo, jenom u těchto dvou, vysoce zúrodňujících plodin, se plocha snížila za posledních dvacet let o 144 tisíc hektarů.

 Bylo by třeba, aby k uvedeným strohým číslům výměry odborníci a statistici doplnili následnou produkci ve zpracovatelském průmyslu a pracovní místa (líh, škrob, cukr apod.).

 Tab. 2 – Vývoj ploch máku, hořčice a lnu (ha, ČSÚ)

 

Rok

Mák

Hořčice na semeno

Len (přadný a olejný)

1920

9964

4154

17724

1935

8029

421

8838

1950

10186

11568

23438

1970

6159

1105

24637

1990

9029

8178

20913

2010

51103

26819

4107 (z toho přadného 7 ha)

 Z tabulky 2 vyplývá, že plochy máku, hořčice na semeno a lnu mají obdobnou výměru, když srovnáme rok 1990 s rokem 1950. V posledních dvou dekádách dochází k dynamickému nárůstu pěstování máku a hořčice, u obou komodit jsme mezinárodní velmocí. Naproti tomu jsme svědky pádu přadného lnu a navazujících zpracovatelských oborů (tírny, přádelny, oděvní průmysl).

Tab. 3 – Vývoj ploch vinic a chmelnic (ha, ČSÚ)

Rok

Vinice

Chmelnice

1920

5689

8359

1935

6777

11707

1950

5743

7185

1970

7026

8423

1990

11122

10435

2010

15991

5210

 Z ploch vinic a chmelnic, které uvádí tabulka 3, je patrný rozvoj pěstování obou komodit už od roku 1970 do roku 1990. Po něm se vývoj ploch vinic a chmelnic křížově mění. Vinice pokračují v růstu, zejména se tak děje před vstupem do Evropské unie a chmelnice se propadají na polovinu výměry.

 Pokud vezmeme v úvahu zpracování suroviny až do hotového výrobku s přihlédnutím k jeho kvalitě a mezinárodní konkurenceschopnosti, pak nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím resortu jsou jednoznačně moravští a čeští vinaři.

 (Další pokračování se zaměří na vývoj ovocnářství a zelinářství.)

 Ing. Jan Veleba

prezident Agrární komory ČR

Zařazeno v Ekonomika a politika