KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Indexy cen zemědělských výrobců leden 2012 

06/03/12

Ceny výrobců v zemědělství se za leden 2012 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 0,7%; přitom byl vykázán pokles cen rostlinných výrobků včetně ovoce a zeleniny o 6,5%. Ceny živočišných výrobků byly vyšší o 10,0%.

Indexy cen zemědělských výrobců leden 2012

Komentář k vývoji indexů cen zemědělských výrobců za leden 2012

Ceny výrobců v zemědělství se za leden 2012 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 0,7%; přitom byl vykázán pokles cen rostlinných výrobků včetně ovoce a zeleniny o 6,5%. Ceny živočišných výrobků byly vyšší o 10,0%.

Ceny rostlinných výrobků ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku v lednu 2012 významně ovlivnil pokles cen obilovin o 2,5% a brambor o 50,1 %.

U zeleniny bylo vykázáno snížení cen o 55,9% a ovoce vykázalo snížení o 5,4%.

V živočišné výrobě, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, ceny všech sledovaných druhů jatečního skotu vykázaly vzestup o 6,8%. Ke zvýšení cen došlo u telat jatečních o 9,7%, u krav jatečních o 10,5% a u prasat jatečních o 20,4%, u býků jatečních o 4,9%, jalovic jatečních o 5,7% a u mléka o 4,4%.

Porovnáme-li průměrné ceny obilovin v průběhu měsíce ledna roku 2012 s průměrnými cenami za prosinec roku 2011, došlo ke snížení cen pšenice potravinářské o 98 Kč/t, u ječmene sladovnického o 11 Kč/t a u ovsa krmného o 67 Kč/t. Ke zvýšení cen došlo u krmné pšenice o 17 Kč/t a u kukuřice o 122 Kč/t.

U živočišné výroby byl pokles cen u jalovic třídy SEU v živém o 672 Kč/t a u jalovic třídy ROP v živém o 171 Kč/t. Nárůst cen byl vykázán u býků tř.j. SEU v živém o 171 Kč/t, u býků tř.j. ROP v živém o 509 Kč/t, u kuřat jatečních třídy I. o 274 Kč/t, u krav třídy SEU v živém o 202 Kč/t, u prasat jatečních třídy SEU v živém o 357 Kč/t, u prasat jatečních třídy ROP v živém o 1 547 Kč/t, u telat savých třídy SEU v živém o 701 Kč/t a u mléka tř .j. Q o 3 Kč/tis.l.

Z dlouhodobého hlediska (v porovnání s průměrem roku 2005 = 100) dochází k vzestupu cen zemědělských výrobců v hodnoceném období 2011 o 17,5%, z toho u rostlinných výrobků byl vykázán vzestup cen o 33,9% a u živočišných výrobků o 3,6%.

Informace dole ke stažení obsahuje:

Metodické vysvětlivky

Komentář

Tabulková část

Tab. 1 Index cen zemědělství (skupiny) průměr roku 2005 = 100
Tab. 2 Index cen zemědělství předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100 a průměr roku 2000 = 100 (skupiny)
Tab. 3 Index cen zemědělství stejné období předchozího roku = 100
Tab. 4 Index cen zemědělství průměr roku 2005 = 100
Tab. 5 Ceny zemědělských výrobců v zemědělství v Kč
Tab. 6 Ceny zemědělských výrobců podle krajů v Kč
Tab. 7 Ceny zemědělských výrobců podle okresů v Kč
Tab. 8 Průměrné ceny zemědělských výrobců v Kč
Tab. 9 Průměrné hodnoty zemědělských výrobců v Kč

Grafická část
Graf 1 Indexy cen v létech 2011 a 2012
Graf 2 Průměrné ceny podle krajů – pšenice potravinářská
Graf 3 Průměrné ceny podle krajů – pšenice krmná
Graf 4 Průměrné ceny podle krajů – býci jateční v živém tř. j. EU
Graf 5 Průměrné ceny podle krajů – jalovice jatečné v živém v tř. j. EU
Graf 6 Průměrné ceny podle krajů – krávy jatečné v živém tř. j. EU
Graf 7 Průměrné ceny podle krajů – prasata jatečná v živém EU
Graf 8 Průměrné ceny podle krajů – mléko kravské tř. Q

POZNÁMKA: */ – tabulka je uveřejňována pouze v měsících 03, 06, 09 a 12

 ke stažení

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz, 27. 2. 2012

WWW.apic-ak.cz                                                    

Zařazeno v Ekonomika a politika