KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Termín pro zaslání připomínek k zakreslení vrstvy erozně ohrožených půd

26/03/12

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, http://eagri.cz

Termín pro zaslání připomínek k zakreslení vrstvy erozně ohrožených půd

 Od března 2011 mají zemědělci možnost připomínkovat vrstvu erozně ohrožených půd v registru zemědělské půdy (LPIS). K 1. červenci 2012 dojde k pravidelné aktualizaci této vrstvy, kde budou opraveny již podané a kladně vyřízené žádosti o revizi.

Zemědělci mají nyní možnost tuto vrstvu připomínkovat, a to nejpozději do 30. 4. 2012.

Mohou tak učinit buď prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov (AZV), nebo se přímo obrátit na Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), či na Ministerstvo zemědělství (odbor přímých plateb 14140).

Připomínky podané po tomto datu budou také samozřejmě vypořádány, z časových důvodů je však nebude možné zohlednit v této aktualizované vrstvě.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, http://eagri.cz