KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Metodiky k provádění nařízení vlády pro rok 2012 

19/04/12

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., č. 147/2008 Sb., č. 239/2007 Sb., č. 79/2007 Sb. pro rok 2012.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., pro rok 2012

 Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů – platná pro rok 2012.

Rok vydání: 2012
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ISBN: 978–80–7434–028-4

Přílohy

Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., pro rok 2012 (PDF, 322 KB)

 Nařízení vlády č. 53/2009 Sb.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., pro rok 2012

 Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů – platná pro rok 2012.

Rok vydání: 2012
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ISBN: 978–80–7434–027-7

Přílohy

Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., pro rok 2012 (PDF, 299 KB)

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., pro rok 2012

Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů – platná pro rok 2012.

Rok vydání: 2012
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ISBN: 978–80–7434–026-0

Přílohy

Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., pro rok 2012 (PDF, 505 KB)

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., pro rok 2012

 Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů – platná pro rok 2012.

Rok vydání: 2012
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ISBN: 978–80–7434–025-3

Přílohy

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb. pro rok 2012 (PDF, 726 KB)

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, http://eagri.cz