KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr zemědělství navštívil zemědělce na jižní Moravě

04/04/12

Ministr zemědělství navštívil 3. dubna zemědělce na jižní Moravě.

Ministr Petr Bendl navštívil zemědělce na jižní Moravě

 Ministr zemědělství Petr Bendl dnes navštívil zemědělský podnik Agris Jedovnice, kde se seznámil s tamním chovem skotu. Zavítal také do mlékárny Otinoves, kde vyrábějí přírodní plísňový sýr Niva. Na závěr pracovní cesty diskutoval se zemědělci o aktuálních problémech českého zemědělství.

Zemědělský podnik Agris Jedovnice, který si dnes ministr Bendl prohlédl, hospodaří na 1 300 hektarech, z čehož 200 hektarů tvoří louky. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilí, kukuřice, řepky a vojtěšky. Mají zde šlechtitelský chov červenostrakatých dojnic s vysokou dojivostí. Mléko dodávají do mlékárny Otinoves, ve které je firma Agris spolumajitelem. Tato mlékárna byla dalším místem, které ministr navštívil.

Mlékárna Otiněves je pokračovatelem osmdesátileté tradice mlékárenství na Drahanské vrchovině. V používaných výrobních postupech spojují dlouhodobé zkušenosti s moderními poznatky z oboru zpracování mléka. Hlavním produktem je přírodní plísňový sýr Niva, která má kromě ocenění Regionální potravina také označení kvalitního výrobku KLASA. Mlékárna ročně zpracuje 10 milionů litrů mléka a vyrobí 1 200 tun plísňového sýra.

„Současní zákazníci citlivě vnímají kvalitu potravin, a to víc než kdykoli dříve. Pro oblibu a dobré uplatnění výrobku na trhu je důležitý poměr mezi jeho cenou a kvalitou. Ministerstvo zemědělství podporuje kvalitní potraviny, například značkou KLASA nebo označením Regionální potravina, a tím se snaží motivovat výrobce k prodeji kvalitního zboží, které díky označení zákazník mezi ostatními potravinami snadno najde,“ uvedl ministr Bendl.

Na závěr pracovní cesty ministr Bendl besedoval se zemědělci o aktuálních problémech a vyslechl si jejich názory na problémy českého zemědělství.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, http://eagri.cz