KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Strategií je odstřel fondu

16/04/12

Nad podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem se stahují mraky.

Strategií je odstřel fondu
Eugenie Línková, 14. duben 2012 

 Nad podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem se stahují mraky. Dílo Josefa Luxe, jednoho z nejlepších polistopadových ministrů zemědělství, je v ohrožení.

Představenstvo fondu, zrovna tak dozorčí rada s výjimkou jejího předsedy, který je prezidentem Agrární komory ČR Jana Veleby, doporučilo do porady ministra ke schválení strategii pro rok 2012 a další roky. Smyslem strategie není nic jiného, než činnost fondu postupně utlumovat a směřovat ji k jedinému cíli, tedy zániku.

Fond, který od roku 1993 sehrával významnou roli při financování zemědělské prvovýroby, je tedy na odstřel. Přitom v minulosti, i v těch nejtěžších dobách pro české zemědělce, stál vždy po našem boku. Bylo to období, kdy náš rating byl na úrovni nula a bez pomoci fondu by nám žádná banka nepůjčila ani korunu. Jen pro informaci. Až doposud jsme prostřednictvím fondu vyčerpali úvěrové prostředky ve výši 124 mld. Kč.

Proč likvidace tak najednou?

 Prostý zemědělec, a nejen on, si klade otázku, proč tak najednou. Kde a od koho se vzala ona geniální myšlenka zlikvidovat něco, co v maximální míře pomáhalo a stále pomáhá. Vždyť prostřednictvím fondu lze podporovat činnosti, které jsou u našich západních sousedů považovány za samozřejmost a které by bez fondu podporovat nešlo. Dotace na nákup zemědělské techniky, podpora nákupu zemědělské půdy nebo dotace pojištění. Ve všech případech jsou to prostředky nesmírně účelně vynaložené s významným multiplikačním efektem. Jsou to podpory ke zlepšení konkurenceschopnosti, a ty by měl každý rozumně uvažující hospodář podporovat.

Přesně v tomto duchu jsem pochopil odpověď ministra zemědělství při nedávném jednání sněmu Agrární komory ČR, kde odpovídal na přímou otázku od jednoho delegáta o možné podpoře části úroku investičního úvěru při výstavbě bioplynové stanice s výkonem do 600 kW. Řekl, že je to i jeho priorita. A najednou takový obrat.

Nekoncepční návrh poškodí zemědělce

Nevěřím, že je to iniciativa ředitele fondu. Známe se dlouho a vedli jsme mnoho diskusí, zejména nad tématem nepojistitelných škod. Ani náznak toho, že by měl v úmyslu navrhovat jedinému akcionáři podobné „nápady“. Pak je třeba si položit otázku, komu to prospěje? Odpověď samozřejmě neznám. Znám však odpověď na otázku, komu to v žádném případě neprospěje. Tím bude bezesporu český zemědělec.

Agrární komora s návrhem strategie kategoricky nesouhlasí. Tento návrh je podle ní nekoncepční a napne veškeré síly k tomu, abychom ministra zemědělství přesvědčila o nevhodnosti návrhu.

Jindřich Šnejdrla
viceprezdent AK ČR

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo16338