KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

ZEMĚDĚLSTVÍ PRO PŘÍŠTÍ DVACETILETÍ

26/04/12
Ing. Eva Chromečková

Mezinárodní konference o budoucím rozvoji zemědělství pořádaná Československou společností pro moderní zemědělství, 3. 5. 2012, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

ZEMĚDĚLSTVÍ PRO PŘÍŠTÍ DVACETILETÍ

Mezinárodní konference o budoucím rozvoji zemědělství pořádaná Československou společností pro moderní zemědělství

3. května 2012

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI, ZLÍN

Program:  7:30     Prezence účstníků
                  9:00     Zahájení konference
                  9:30     Přednáška na téma: Zemědělství pro příští dvacetiletí
                                                                     doc. Ing. František Čuba, CSc.
                                                                     doc. Ing. Josef Hurta, CSc.
                 11:30    Přestávka – oběd
                 13:30    Koreferáty
                 15:00    Ukončení

Hlavní témata:

1. Využití intelektualizovaných služeb
2. Využití odvětví, které zemědělství nevyužívalo
3. Řešení kvality
4. Zkrácení cest mezi polem a spotřebitelem
5. Rozvoj nových výrobních programů
6. Netradiční způsoby prací na polích a ve stájích
7. Konstrukce nového podnikatelského seskupení

ÚČAST JE BEZPLATNÁ!

Přiložená pozvánka slouží pouze jako informace o programu, místě a termínu konání konference.

POZVÁNKA ke stažení zde

 

Zařazeno v Aktuality z regionu