KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Patnáctka pomáhá mléku

09/05/12

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo16463

Patnáctka pomáhá mléku

 Ve druhé polovině minulého roku získala Agrární komora ČR závažný materiál, který obsahuje informace o podporách komodit živočišné produkce ve staré evropské patnáctce. Komora se snažila podpůrné programy a jednotlivé podpory v daných zemích zkontrolovat, ale narazila na neprostupné informační embargo.

I přes tyto potíže se podařilo v některých zemích si je ověřit. Získané údaje potvrdily pravdivost původních informací, a proto komora bude údaje o jednotlivých komoditách postupně zveřejňovat, tentokrát se zaměřuje na mléko.

Podpora farmářů, výrobců mléka, z národních rozpočtů

Belgie

 • Vyrovnávací příplatek na výrobu kravského mléka, který se rozděluje podle oblastí (příznivé a nepříznivé – oblasti rozdělené do osmi stupňů) od 1,25 Ct/kg (v přepočtu 0,31–1,41 Kč/kg).
 • Vyrovnávací příplatek pro chovatele dojnic – na každé odchované tele ve stáří tří měsíců 260 eur (6500 Kč).

Dánsko

 • Příplatek pro chovatele dojných krav 40 eur/dojnici, na narozené tele – jalovičku 75 eur/ jalovičku (1000 Kč na dojnici + 1875 Kč na tele).

Francie

 • Producenti mléka na dojnice – 50 eur/kus (1250 Kč/kus).
 • Produkce mléka – 4 ct/l (1Kč/l).

Itálie

 • Příspěvek na výrobu mléka – 8 ct/kg (2 Kč/kg).

Německo

 • Příspěvek na dojnici – 48/ eur/kus (1200 Kč/kus).
 • Příspěvek na kontrolu užitkovosti – dojnice 95 eur/kus (2375 Kč/dojnici), býk 340 eur/ rok(8500 rok).
 • Příspěvek na nákup plemenného býka – 2500 eur/kus (62 500 Kč/kus).

Portugalsko

 • Příspěvek na produkci mléka – 7 ct/l (1,75 Kč/l).

Švédsko

 • Podpora chovatelů dojného skotu – 280 eur/dojnici (7000 Kč/dojnici).
 • Příspěvek na čistotu chovatelského prostředí – dojnice 50 eur/rok/VDJ (1250 Kč/rok/VDJ).

Velká Británie

 • Podpora na skot (nerozlišuje se dojný a masný) – 320 eur/VDJ (v přepočtu 8000 Kč/VDJ).

Rakousko

 • Příspěvek na mléko – 10 ct/kg (2,50 Kč).

(Pokračování příště)

Ing. Jan Veleba, prezident AKČR