KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpora českého zemědělství se zvýší o 2,1 miliardy korun

28/05/12

Ministr zemědělství Petr Bendl dnes zveřejnil návrh na využití příjmů Pozemkového fondu ČR v letošním a příštím roce.

Podpora českého zemědělství se zvýší o 2,1 miliardy korun

Tisková zpráva:

 Ministr zemědělství Petr Bendl dnes zveřejnil návrh na využití příjmů Pozemkového fondu ČR v letošním a příštím roce. Stalo se tak na odpoledním Žofínském fóru věnovaném současnosti a budoucnosti zemědělství a potravinářství.

Celkem 2 100 milionů korun by podle tohoto návrhu bylo rozděleno následovně:

  1. Spolufinancování Programu rozvoje venkova v letech 2012 a 2013 – 800 mil. Kč
  2. Národní podpory do zemědělství v letech 2012 a 2013 – 530 mil. Kč
  3. Na programy pro PGRLF, a.s. v roce 2012 – 330 mil. Kč
  4. Na podporu lesního hospodářství v letech 2012 a 2013 – 140 mil. Kč
  5. Na podporu vodního hospodářství v roce 2012 – 100 mil. Kč
  6. Na národní doplňkové platby k přímým platbám v roce 2012 – 200 mil. Kč

Podmínkou pro využití příjmů je začlenění uvedených částek do zákona o Pozemkovém fondu ČR (č. 569/1991 Sb.). Nabytí účinnosti takové novelizace je časově naléhavé – mají-li být navržené prostředky čerpány již v roce 2012, je třeba příslušný zákon přijmout co nejdříve. Proto bude pro jeho předložení využita forma poslanecké iniciativy a bude navrženo schválení novely v prvním čtení.

Časový tlak je nejcitelnější u národních doplňkových plateb k přímým platbám, tzv. TOP-UP. Česká republika těmito platbami u vybraných komodit dorovnává rozdíly, které vznikly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu z unijních zdrojů a znevýhodnily české zemědělce oproti plnému systému přímých podpor v původních 15 zemích Evropské unie. „Tyto doplňkové platby můžeme v letošním roce vyplatit naposledy, a je proto třeba pro ně upravit legislativní podmínky co nejdříve,“ říká ministr zemědělství Petr Bendl a dodává: „Věřím, že se nám podaří nalézt ještě další zdroje k finančnímu posílení doplňkových plateb, protože tuto formu podpory považuji za významnou pro udržení konkurenceschopnosti českých zemědělců v rámci Unie.“

Ministr Bendl na Žofínském fóru zveřejnil také priority resortu pro nejbližší období. Jsou jimi:

  1. Vyjednání co nejlepší podoby Společné zemědělské politiky
  2. Představení koncepce českého zemědělství a potravinářství a vize nového rozdělení prostředků na přímé platby, rozvoj venkova, národní dotační tituly a operační program rybářství
  3. Podpora rozvoje trhu s půdou a nakládání s ní
  4. Jakost a kvalita potravin – podpora národních schémat kvality a legislativní změny týkající se jakosti a dozoru nad potravinami

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe