KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vesnice roku 2012

10/05/12

Do soutěže se už zapojilo 278 obcí.

Všechny přihlášené obce budou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postoupí za každý kraj vždy jedna obec, které bude udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola budou poté vyhodnocena první tři místa. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.
Celý článek zde

Zdroj: MMR ČR

Zařazeno v Ekonomika a politika