KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výnosy z prodeje a pronájmu státních pozemků zůstanou v resortu zemědělství

24/05/12

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_vynosy-z-prodeje-a-pronajmu-statnich.html

Výnosy z prodeje a pronájmu státních pozemků zůstanou v resortu zemědělství

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl vítá dosažení dohody o využití výnosů nově zřizovaného Státního pozemkového úřadu pro zemědělské účely, konkrétně pro pozemkové úpravy podle zákona o pozemkových úpravách, pro Program rozvoje venkova České republiky a na programy k podpoře aktivit financovaných výhradně z národních zdrojů podle zákona o zemědělství. Podle usnesení, které dnes v souvislosti s návrhem příslušného zákona schválila vláda, tak pro resort budou zachovány zhruba 2 miliardy korun ročně.

Resortu zemědělství by bez takového usnesení hrozilo, že o tyto prostředky, které mu dosud byly poskytovány z výnosů Pozemkového fondu České republiky (PF ČR), od roku 2013 přijde. PF ČR totiž s koncem letošního roku zanikne a jeho majetek a agendy budou převedeny na nově zřizovaný Státní pozemkový úřad (SPÚ). Ten však má jiné právní postavení než PF ČR, takže jeho výnosy nemohou být pro zmíněné zemědělské účely využity.

Pokoušeli jsme se najít způsob, jak tyto finanční prostředky zajistit pro resort přímo v zákoně o SPÚ, ale všechna myslitelná řešení by byla v rozporu se zákonem o velké privatizaci (č. 92/1991 Sb.). Bylo by jistě možné najít způsob, aby se zákon o velké privatizaci SPÚ netýkal, ale byl by to první správní úřad, který by měl takovou výjimku, a šlo by tak o velmi nesystémový krok. Proto jsme nakonec našli řešení, kterým je usnesení vlády. Podle tohoto usnesení sice nebude SPÚ poskytovat resortu zemědělství své výnosy, jako to dosud činil PF ČR, ale ministr financí posílí výdaje státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství o částku odpovídající příjmům z prodeje a pronájmu majetku, s nímž bude hospodařit SPÚ. Usnesení se prozatím týká let 2013 a 2014,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Bendl a dodává: „Jsem rád, že jsme s ministrem financí k takovému výsledku došli a že ho i celá vláda současně se schválením návrhu zákona vzala za své a naplnila tak společnou vůli najít optimální řešení.“

Zákon o SPÚ, jehož návrh dnes vláda schválila, je důležitý pro ukončení transformace PF ČR a soustavy pozemkových úřadů, které dosud působily ve struktuře Ministerstva zemědělství. Dosavadní uspořádání podle zákona skončí k 31. prosinci 2012 a od 1. ledna 2013 bude nově působit Státní pozemkový úřad. Ten bude organizační složkou státu a podřízenou Ministerstvu zemědělství a bude hospodařit se zemědělským majetkem, který je dosud ve vlastnictví PF ČR. SPÚ také převezme agendy dosavadních pozemkových úřadů, např. problematiku pozemkových úprav.

23.5.2012

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe